Iedereen die deelneemt aan een busreis aanvaardt bij het betreden van de bus het bus-reglement:

 • Iedereen dient de orde te bewaren op de bus en bij te dragen tot het proper houden van de bus (afval in de voorziene zakjes, niets zomaar op de grond gooien, ijs en ijswater blijft in de koelboxen, ….)
 • Schade aan de bus zal doorgerekend worden naar diegene die de schade veroorzaakte.
 • Het is verboden om te roken op de bus. Ook elektronische sigaretten zijn verboden.
 • Het is verboden om drugs bij te hebben of te gebruiken op de bus.
 • Eigen dranken meebrengen op de bus is niet toegestaan. Dit kan uitsluitend mits toestemming van de bestuursleden.
 • De buschauffeur is de hoofdverantwoordelijke van de bus en staat in contact met de aanwezige clubverantwoordelijken. Busreizigers dienen zich te wenden tot de clubverantwoordelijken indien zij een boodschap hebben voor de chauffeur. Zij zullen vervolgens het nodige doen.
 • Het bezit van pyrotechnisch materiaal (Bengaals vuur, rookbommen, voetzoekers...) is verboden op de bus. Wie hiervan in het bezit is zal onmiddellijk van de bus verwijderd worden. Het lidmaatschap zal eveneens opgeschort worden.
 • Grensoverschrijdend gedrag van alle aard (agressie, diefstal, vernieling, ...) wordt niet aanvaard. Indien er zich toch grensoverschrijdend gedrag voordoet kunnen de bestuursleden onmiddellijk ingrijpen of het voorval in beraad houden en nadien de nodige maatregelen treffen (schorsing, onmiddellijke verwijdering uit de club...)
 • Indien iemand zich schuldig maakt aan het niet naleven van dit reglement kan het bestuur optreden en de nodige sancties opleggen. Ook de supportersfederatie én Club Brugge KV kunnen op de hoogte gebracht worden. Hieruit kan dan een stadionverbod volgen.
 • Op de bus zijn er steeds ijsgekoelde dranken te verkrijgen: Jupiler, Coca-Cola Zero, Fanta en plat water te verkrijgen, dit aan €1 per consummatie.
 • Eten wordt er niet voorzien vanuit de club. Het is toegestaan om dit zelf mee te brengen.

Wanneer iedereen deze regels toepast, zal de busreis steeds een feestje zijn.